Vi har plass for 1-2 spesialister. Nærmere info tlf. 909 24 909.