Dr. Hannisdal har igjen pasienter fra onsdag 25.3.
Ut fra myndighetskrav blir det strengere prioritering, slik at noen legetimer må utsettes.

Fysioterapeutene er tatt ut av arbeid, ref. pålegg fra Helsedirektoratet.

Alle pasienter som IKKE skal møte til time, får beskjed på SMS eller epost.